KL-instituutti  © 2016  |  Tietosuojaperiaatteet

Tervetuloa

KL-instituutti on kognitiivisten psykoterapeuttien toimitila Erottajalla, hyvien yhteyksien päässä  Helsingin keskustasta, kävelymatka  linja-autoasemalta ja rautatieasemalta, ratikka numero 10 reitin varrella. KL-instituutin tiloissa työskentelee yli 20 psykoterapeuttia ja psykoterapeuttiopiskelijaa.

Laajaa asiantuntijuutta

Aikuisten, lasten ja nuorten psykoterapiaa

Kognitiivista psykoterapiaa

Yhteisön terapeutit ovat hankkineet erityisosaamista useiden eri psyykkisten vaikeuksien hoitoon  kuten masennus, ahdistuneisuushäiriöt, unihäiriöt, kaksisuuntainen mielialahäiriö, tunne-elämän säätelyvaikeudet. Kognitiivisen psykoterapian hoitomalleista ja –menetelmistä löytyy yhteisöstä myös perehtyneisyyttä esim. skeematerapeuttiseen työskentelyyn, dialektiseen-käyttäytymisterapiaan ja mindfulness-menetelmien käyttämiseen osana psykoterapiaa.

KL-instituutin yhteisössä työskentelee sekä aikuisten, lasten että nuorten psykoterapioiden asiantuntijoita.  Terapioissa lähdetään aina liikkeelle asiakkaan kokemista vaikeuksista  ja voimavaroista. Työskentelyn tavoitteet ja työskentelytavat sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.  Monet yhteisön terapeuteista tarjoavat myös koulutus- ja työnohjauspalveluja.

Pääosin työskentelyotteena kaikilla on kognitiivinen psykoterapia ja sen eri lähestymistavat. Kognitiivinen psykoterapia on todettu tulokselliseksi psykoterapiaksi hyvin monien psyykkisten vaikeuksien kohdalla.

 
X

KL-instituutti - suojattu - anna salasana:

Salasana ei täsmää, yritä uudelleen