Esa Riikonen

LL, psykiatrian erikoislääkäri, nuorisopsykiatriaan erikoistuva lääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti (YET)

Kela-pätevyys

Ei tilaa uusille asiakkaille.

Pätevyydet ja saatavuus

LL, psykiatrian erikoislääkäri, nuorisopsykiatriaan erikoistuva lääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti (YET)

Kela-pätevyys

Yhteystiedot: e.a.riikonen(at)gmail.com

Ei uusia asiakkaita.

Palvelut

Aikuisten psykoterapia, erityisesti 16-30-vuotiaat, fyysisesti sairastavat tai oireilevat.

Menetelmät

Käytän erilaisia menetelmiä asiakaslähtöisesti mm. skeematerapiaa ja tietoisuustaitoja.