Etusivu

KL-instituutti on kognitiivisten psykoterapeuttien toimitila, hyvien yhteyksien päässä Helsingin keskustasta osoitteessa Annankatu 31-33 C 42 00100 Helsinki.


Menetelmämme

Pääosin työskentelyotteena kaikilla on kognitiivinen psykoterapia ja sen eri lähestymistavat. Kognitiivinen psykoterapia on todettu tulokselliseksi psykoterapiaksi hyvin monien psyykkisten vaikeuksien kohdalla. Yhteisön terapeutit ovat hankkineet erityisosaamista useiden eri psyykkisten vaikeuksien hoitoon kuten masennus, ahdistuneisuushäiriöt, unihäiriöt, kaksisuuntainen mielialahäiriö, tunne-elämän säätelyvaikeudet. Kognitiivisen psykoterapian hoitomalleista ja –menetelmistä löytyy yhteisöstä myös perehtyneisyyttä esim. skeematerapeuttiseen työskentelyyn, dialektiseen-käyttäytymisterapiaan ja mindfulness-menetelmien käyttämiseen osana psykoterapiaa.

Laajaa asiantuntijuutta

Laajaa asiantuntijuutta

Yhteisön terapeutit ovat hankkineet erityisosaamista useiden eri psyykkisten vaikeuksien hoitoon kuten masennus, ahdistuneisuushäiriöt, unihäiriöt, kaksisuuntainen mielialahäiriö, tunne-elämän säätelyvaikeudet. Kognitiivisen psykoterapian hoitomalleista ja –menetelmistä löytyy yhteisöstä myös perehtyneisyyttä esim. skeematerapeuttiseen työskentelyyn, dialektiseen-käyttäytymisterapiaan ja mindfulness-menetelmien käyttämiseen osana psykoterapiaa.

Aikuisten, lasten ja nuorten psykoterapiaa

Aikuisten, lasten ja nuorten psykoterapiaa

KL-instituutin yhteisössä työskentelee sekä aikuisten, lasten että nuorten psykoterapioiden asiantuntijoita. Terapioissa lähdetään aina liikkeelle asiakkaan kokemista vaikeuksista ja voimavaroista. Työskentelyn tavoitteet ja työskentelytavat sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Monet yhteisön terapeuteista tarjoavat myös koulutus- ja työnohjauspalveluja.

Kognitiivista psykoterapiaa

Kognitiivista psykoterapiaa

Pääosin työskentelyotteena kaikilla on kognitiivinen psykoterapia ja sen eri lähestymistavat. Kognitiivinen psykoterapia on todettu tulokselliseksi psykoterapiaksi hyvin monien psyykkisten vaikeuksien kohdalla.