Arja Suovesi-Pöysti

laill. psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti (VET), EMDR-terapeutti

Kela-pätevyys

Vastaanotto täynnä. Vain työnohjaukset (yksilö- ja ryhmä)

Tiedustelut sähköpostitse.

Pätevyydet ja saatavuus

laillistettu psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti (VET), EMDR-terapeutti, lasten ja nuorten EMDR I taso, lasten ja nuorten skeematerapiakoulutus (ST-CA certifikaation vaihe), kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus. Useita lyhempiä aikuisten skeematerapian seminaareja. Kela pätevyys, Hus:n työnohjauspalvelutuottaja sekä Hus psykoterapiapalveluntuottaja (lapset, nuoret, aikuiset). Useita kaupunkeja, joiden kanssa työnohjaussopimuksia.

Yhteydenotot mieluiten sähköpostitse arja.suovesipoysti(at)gmail.com. Puh. 0440 160 006.

Palvelut

Aikuisten psykoterapia, lyhyet ja pitkät (mm. ahdistuneisuus, masennus, persoonallisuusproblematiikka, traumatausta).

Lasten ja nuorten psykoterapia, lyhyet, fokusoidut sekä pidemmät (mm. ahdistuneisuus, pakko-oireet, masennus, neuropsykiatriset ongelmat, traumatausta, I ja II tyypin traumojen hoito.

Vanhempien ohjaus ja tuki (lasten/nuorten psykoterapiaan liittyvä) ja vanhemmuuden tukeminen osana aikuisen psykoterapiaa tai sovittavana tavoitteena.

Työnohjaus ja erityisesti lasten ja perheiden parissa toimiville eri ammattihenkilöille (yksilöt ja työryhmät), kognitiivisen viitekehyksen ja työtapojen soveltaminenkoulutus (toimipaikka, yksiköt, päivähoito, koulut jne.). myötätuntouupumiseen ja sijaistraumatisoitumiseen liittyvä tuki tai työnohjaus.

 

Menetelmät

Menetelmät ja työtavat lähtevät räätälöidysti potilaan kanssa yhdessä laadituista tavoitteista ja ongelmien luonteesta. Työssäni on mukana kognitiivisia (KT) ja kognitiivis-behavioraalisia työtapoja (CBT), skeematerapian (ST ja ST-CA) sekä tunnesuuntautuneen (EFT) viitekehyksen menetelmiä, sekä traumaviitekehyksestä tulevia työtapoja ja EMDR käyttö. Mindfulness soveltaminen. Lasten ja nuorten terapiassa menetelmät räätälöidysti ikä- ja kehitystason, vahvuuksien ja ongelmien mukaisesti, näissä aina mukana toiminallisuus, leikki, pelit, piirtäminen yms.

Koulutus ja luennot

Luennot/alustukset erityisesti lasten psyykkiseen kehitykseen ja tukemiseen liittyen sekä kognitiivisen terapian viitekehyksen soveltaminen hoidollisessa työssä. Koulutusta: kognitiivis-behavioraalinen ja kognitiivinen työskentely eri häiriöissä (lapset/nuoret), vanhemmuuden tukeminen. Lasten ja nuorten skeematerapia. Myötätuntouupumus ja sijaistraumatisoituminen.

Bio

Olen toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana vuodesta 2002 ja tällä hetkellä toimin siinä kokoaikaisesti. Kognitiiviseksi psykoterapeutiksi valmistumisestani lähtien (2006) olen tehnyt paljon aikuisten pitkiä psykoterapioita ja myös fokusoituja, lyhyempiä hoitoja. Aiemmin perheneuvolakentällä (1995-2015) työskentelyn pohjalta olen suuntautunut lasten ja nuorten kognitiiviseen psykoterapiaan ja vanhempien monipuoliseen tukeen.

Tällä hetkellä potilastyöni jakaantuu sekä aikuisten, nuorten että lasten psykoterapioihin, joissa on paljonkin yhdistäviä piirteitä.