Petri Mäntynen

psykologi, kouluttajapsykoterapeutti sr (VET)
 
Kela-pätevyys
 
Mahdollisuus aloittaa uusia terapioita vaihtelee, kannattaa kysyä tilanteesta sähköpostilla.

Pätevyydet ja saatavuus

Laillistettu psykologi, PsL, kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti  sr (VET). Monipuolinen kokemus sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksista terveydenhuollon eri ammattiryhmille.
 
Yhteydenotot sähköpostitse petri.mantynen(a)kuituposti.fi

Palvelut

Sekä lyhyet että pitkät aikuisten psykoterapat. Työnohjaus 
terveydenhuollon eri ammattihenkilöille ja työryhmille.

Menetelmät

Käytän työssäni laaja-alaisesti sekä kognitiivis-behavioraalisia 
(CBT), kognitiivisia (KT) että tunnetyöskentelyn ja skeematerapian menetelmiä.
Menetelmiä ja työskentelytapoja sovelletaan aina asiakaskohtaisesti, 
ongelman luonteen ja sovittujen tavoitteiden pohjalta.
 
Hoidon kohteena voivat olla esimerkiksi työuupumus, masennus, eri 
ahdistuneisuushäiriöt, elämänkriisit ja persoonallisuushäiriöt.

Koulutus ja luennot

Pidän myös koulutuksia kognitiiviseen psykoterapiaan liittyvistä 
teemoista niin psykoterapeuteille kuin muillekin ammattiryhmille.
Koulutusten sisällöt sovitaan aina tilannekohtaisesti.